• Bardzo ważnym elementem  całego projektu jest odpowiedni montaż okien zrealizowany przez autoryzowane grupy montażowe.
  Wychodząc naprzeciw nowym technologiom montażu ,przybliżymy Państwu 
  to zagadnienie .
  Sposoby montażu okien : 
  1. Montaż tradycyjny przy użyciu kotew montażowych przeznaczonych do danego systemu profili oraz pianki montażowej 
  2. Ciepły montaż przy użyciu taśm paroszczelnych oraz paroprzepuszczalnych .
      Stosujemy taśmy Iso Chemie ,Illbruck oraz Gold Plus 
  3. Ciepły Montaż trójwarstwowy w murze przy użyciu taśm paroszczelnych oraz paroprzepuszczalnych i taśmy rozprężnej Omnia BG 1 

 • Montaż w warstwie ocieplenia 

  Okna wysuwane są poza mur .

  Stosujemy do tego system Klima Conform. Widoczne na zdjęciach białe opaski wokół otworu.

  Profil greenteQ Klima Konform to nowego rodzaju materiał konstrukcyjno- powodując pęknięcia elementu budowlanego. Doskonałe właściwości
  izolacyjny, który łączy w sobie najwyższą wytrzymałość z najlepszymi izolacyjności cieplnej profilu poprawiają również przy niewielkiej sile tłumienia
  właściwościami izolacyjności cieplnej. ogólną jakość systemów okiennych.
  Doskonałe właściwości konstrukcyjne, jak wysoka sztywność (tylko 2% Właściwości dyfuzyjne gwarantują bezpieczne zastosowanie na wrażliwych
  odkształcenia przy obciążeniu użytkowym), długotrwała stabilność i możliwość powierzchniach będących w kontakcie z innymi materiałami i umożliwiają
  przykręcania bez wcześniejszego nawiercania otworu za pomocą szybkie odprowadzenie wilgoci. Stabilność wymiarów w zmiennych warunkach
  standardowych wkrętów mocujących (do okien lub płyt wiórowych) pozwalają atmosferycznych oraz mrozoodporność i właściwości izotropowe gwarantują
  na stosowanie profilu tam, gdzie dotychczas tworzyły się mostki cieplne. bezproblemowe użytkowanie na długie lata.
  Wysoka ciągliwość profilu zapewnia jego proste i bezpieczne zastosowanie. Profil greenteQ Klima Konform można poddać obróbce za pomocą
  Mimo wysokiej sztywności wydłużenie przy zerwaniu wynosi ponad 10%. standardowych narzędzi do drewna (można ciąć, frezować i heblować).